Đối tác của Hi-Kool


Công ty Hi-Kool Việt Nam với mục tiêu nhập khẩu và phân phối các bộ phim cửa sổ điều khiển năng lượng mặt trời ô tô cho thị trường Thái Lan. Ban đầu, công ty chỉ nhập khẩu các loại phim nhuộm tổng hợp có đặc tính loại bỏ nhiệt thấp. Sau đó, với sự ra đời của công nghệ sản xuất mới ở Mỹ, công ty bắt đầu nhập khẩu và phân phối chất lượng cao hơn và các bộ phim cửa sổ hút nhiệt tốt hơn như hiệu suất cao và phim phun trào.

Các đối tác


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibhLorem ipsum dolor sit amet.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh

Hỗ trợ trực tuyến